logo

Obszary działalności firmy

  • Hydrologia

  • Gospodarka Wodna

Operaty wodnoprawne
Instrukcje gospodarki wodnej
  • Modelowanie numeryczne w programach

MIKE 11,
Hec-Ras,
  • Ochrona Przeciwpowodziowa

Wyznaczanie zasięgu zagrożenia powodziowego
Analizy wpływu zmian ukształtowania brzegu, koryta
  • Ochrona Środowiska

Raporty oddziaływania na środowisko
Inwentaryzacje przyrodnicze, dendrologiczne
  • Analizy przestrzenne, mapowe, GIS w programach:

Mapinfo
ArcGis
BricsCad
  • Systemy Informatyczne