logo

Analizy zasięgów zalewów powodziowych

Wykonujemy analizy zasięgów zalewów powodziowych dla rzek.

Dotychczas realizowaliśmy takie projekty dla Wisły, Odry, Sanu, Dunajca


Operaty wodnoprawne


Modelowanie hydrauliczne

Wykonujemy modele hyrauliczne przy użyciu oprogramowania

MIKE             autorstwa firmy DHI

HEC - RAS    autorstwa US ARMY Corps of Engineers