logo

Przygotowywanie i przelicznie modeli hydraulicznych przy użyciu programów

 • HEC-RAS
 • MIKE 11
 • MIKE 21
 • MIKE FLOOD

również przy użyciu siatek elastycznych

i modele z dużą liczbą punktów


Ochrona przeciwpowodziowa

 • Oceny stanu zagrożenia powodziowego
 • Wyznaczanie zasięgu zagrożenia powodziowego
 • Prace studialno-metodyczne i projektowe dotyczące skuteczności wałów przeciwpowodziowych i zbiorników retencyjnych
 • Analizy techniczno-ekonomiczne dla inwestycji hydrotechnicznych i efektywność ekonomiczna itechnicznych środków ochrony przeciwpowodziowej
 • Identyfikacja i koncepcje rozwiązań węzłowych problemów ochrony przeciwpowodziowej
 • Plany ochrony przeciwpowodziowej w skali dorzecza, regionu i kraju
 • Prace koncepcyjne, dotyczące polityki i strategii zarządzania w ochronie przeciwpowodziowej

Mapy Komputerowe

Ilustracja przeprowadzonych analiz.

Wydruki map wielkoformatowych